Araki - Polaroid-2007 #9

Araki - Polaroid-2007 #9

Nobuyoshi Araki
Unique polaroid by Nobuyoshi Araki.
3 1/2×4 1/2 inches

Signed in black felt tip pen Verso and numbered from a suite of 5 unique polaroids. This is a One of a kind, Unique photo.

BACK TO DIRTY PILOT

About the Artist

Nobuyoshi Araki