Araki - Pola Eros 2

Araki - Pola Eros 2

Unique polaroid by Nobuyoshi Araki.
From his “Pola Eros” series (1999-2004)
3 1/2×4 1/2 inches

Signed in black felt tip pen Verso
Price-$550.00

BACK TO DIRTY PILOT

About the Artist

Nobuyoshi Araki