Araki - Pola Eros 1

Araki - Pola Eros 1

Nobuyoshi Araki
Unique polaroid by Nobuyoshi Araki.
From his “Pola Eros” series (1999-2004)
3 1/2 × 4 1/2 inches

Signed in black felt tip pen Verso

BACK TO DIRTY PILOT

About the Artist

Nobuyoshi Araki